Umgängesrätt i Stockholm med Advokatbyrån

Tveka inte på att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Vad händer om en förälder inte följer domen eller överenskommelsen?

Om ni redan har en dom från domstolen eller om ni tillsammans med familjerätten enats om ett avtal och den andra föräldern inte följer domen kan du väcka talan om verkställighet.

Då kan domstolen bestämma att den andra föräldern får betala vite varje gång hen bryter mot domen. Vid allvarliga fall kan domstolen till och med besluta att barnet ska överlämnas till dig med hjälp av polis. Ett mål om verkställighet innebär inte att hela vårdnadsmålet prövas igen utan huvudregeln är att den tidigare domen ska följas.


Internationella bortföranden

Det händer att en förälder försvinner utomlands med barnet. De flesta länder är idag anslutna till den s.k. Haag-konventionen som reglerar hur barnet ska föras tillbaka till sitt hemland. Det är en särskild avdelning på Utrikesdepartementet tar emot ansökan om att barnet ska återföras och som sköter kontakten med det land som barnet förts bort till och. Du bör ha ett eget ombud under processen, både i Sverige och det land som barnet befinner sig i. Tidsfristerna är korta så det är viktigt att agera snabbt.


Ett barn har rätt till en god och nära relation med båda sina föräldrar. Hur mycket umgänge ett barn ska ha med den förälder de inte bor med beror på flera olika faktorer, t.ex. barnets ålder och vilja och hur långt ifrån varandra ni bor. Även i de här frågorna försöker domstolen se till barnets bästa.   

Ring Advokatbyrån om du behöver hjälp med att få till ändring av ett vårdnadsbeslut. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och vet vad som krävs för att få framgång med ett yrkande om ändring i vårdnaden. 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.